تبلیغات
وبلاگ دامپزشک - بانک مقالات دامپزشکی - نمونه سوالات داخلی دامهای كوچك

۱) گربه‌هایی كه منحصراً از غذای سگها تغذیه میكنند، دچار كمبود كدامیك از ویتامینهای زیر خواهند شد؟

الف- ویتامین B12
ب- كاروتن
ج- تورین
د- تیامین
ه- تمام موارد


2) چه تفاوتی بین احتیاجات غذائی گربه‌ها با سگها وجود دارد؟؟

الف- گربه‌ها هم به اسید لینولئیك و هم به اسید آراشیدونیك احتیاج دارند كه تنها در چربی حیوانی موجود است در حالیكه سگها فقط به اسید لینولئیك نیاز دارند كه هم در چربی حیوانی و هم چربی گیاهی موجود است.
ب- گربه‌ها نمی‌توانند تریپتوفان را به نیاسین تبدیل كنند.
ج- گربه‌ها نمی‌توانند بتاكاروتن را به ویتامین A تبدیل كنند.
د- گربه‌ها احتیاج به آرژنین دارند در حالیكه سگها نیازی به آن ندارند.
ه- تمام موارد بالا


3) گربه‌ها نبایستی صرفاً با ماهی تغذیه شوند چرا كه :

الف- ماهی ممكن است تولید اسیدهای چرب غیر اشباع بیش از حد و كمبود نسبی ویتامین E را سبب شود.
ب- گربه‌ها در خوردن غذا مشكل پسند هستند و ممكن است میل به خوردن ماهی سبب شود كه هیچ غذای دیگری را نخورند.
ج- ماهی خام حاوی تیامیناز است و موجب از بین رفتن تیامین می‌گردد.
د- ماهی، حاوی آن مقدار پروتئین بالا كه برای جیره غذائی گربه‌ها لازم می‌باشد نیست.
ه- الف و ج

4) افزایش میزان كالری جیره غذائی سگ برای دوره‌های كوتاه مدت با كدامیك از روشهای زیر قابل دستیابی است؟

الف- اضافه كردن 3-2 قاشق سوپ خوری از مكمل‌های تجاری به جیره غذائی
ب- افزایش دو برابر میزان پروتئین جیره غذائی
ج- تغذیه دو برابر حیوان از آن مقدار غذائی كه بطور طبیعی به سگ داده می‌شود.
د- اضافه كردن 6-3 قاشق سوپ خوری چربی به ازای هر پوند غذائی كه به طور طبیعی به حیوان داده می‌شود.
ه- دادن مكملهای غذائی با شیر كامل یا فراورده‌های لبنی

5) زمانیكه توله‌ها بطور دستی تغذیه می‌شوند شیر گاو معمولی یك جانشین خوب برای شیر سگ نمی‌باشد چرا كه:

الف- شیر گاو پروتئن كمتری از شیر سگ دارد.
ب- شیر گاو حاوی مقدار زیادی كربوهیدرات است.
ج- شیر گاو حاوی چربی به اندازه كافی نیست.
د- شیر گاو انرژی كافی بر حسب Kcal/ml را فراهم نمی‌كند.
ه- تمام موارد بالا

6)  جهت اطمینان از یك جیره غذائی بالانس شده با پروتئین بالا و كیفیت خوب در سگهای آبستن كه به مراقبت ویژه نیاز دارند كدامیك از روشهای زیر مطلوبتر است؟

الف- افزایش تغذیه حیوان آبستن، تا دو برابر مقدار غذائی كه بطور طبیعی داده می‌شود.
ب- میزان پروتئین جیره غذائی در طی هفته آخر آبستنی افزایش یابد.
ج- بهبود تركیب پروتئین جیره غذائی كه با اضافه شدن تخم مرغ، جگر و پنیر در طی سه هفته آخر آبستنی انجام می‌گردد.
د- در مراحل اولیه آبستنی میزان غذای حیوان تا دو برابر مقدار عذائی كه بطور طبیعی به حیوان داده می‌شود افزایش مییابد، سپس همچنانكه شكم حیوان بزرگتر میشود مقدار كل غذا كاهش می‌یابد، چرا كه جای كمتری برای معده وجود دارد.
ه- حداقل 5/1 لیتر شیر، روزانه به غذای حیوان افزوده می‌شود تا كلسیم و چربی اضافی مورد نیاز را جبران كند.

7)  چرا به سگ یا گربه نبایستی تخم مرغ خام داده شود ؟

الف- آلبومین با بیوتین باند میشود و موجب كمبود نسبی بیوتین میگردد.
ب-سفیده تخم مرغ خام، نسبتا بی‌ثبات و ناپایدار است و به سرعت دناتوره میشود و موجب اختلال گوارشی میگردد.
ج- زرده تخم مرغ حاوی اسیدهای چرب غیر اشباع است و زمانیكه در معرض اسید معده قرار گیرد فاسد میشود.
د- تمام موارد بالا
ه- هیچكدام

8)  دسترسی سگها و گربه‌ها به آب تازه چگونه باید باشد؟

الف- همیشه
ب - چندین بار در روز
ج - بعد از خوردن غذا و قبل از استراحت حیوان
د- بستگی به شرایط و درجه حرارت محیط دارد.
ه- دو بار در روز، یكبار صبح و یكبار شب

9) سن مناسب برای دادن مكملهای غذائی، در توله‌هائی كه برای از شیر گرفتن از مادر آماده می‌شوند:

الف- به محض آنكه چشمهای حیوان باز می‌شود.
ب-4-3 هفتگی
ج- 8-6 هفتگی
د- تا زمانیكه مادر به توله‌هایش شیر میدهد نبایستی مكمل داده شود.
ه – مكملهای غذائی از بدو تولد باید در جیره غذائی گنجانده شود.


10)  به منظور نگهداشتن یك جیره غذائی بالانس شده مكملهای افزودنی نبایستی بیش ازچند در درصد جیره باشد؟

الف- 5%
ب - 15%
ج- 25%
د- 33%
ه- 50%

11) توله‌ها و بچه گربه‌های تازه متولد شده كه جهت پرورش دستی آماده می‌شوند با كدامیك از روشهای زیر میتوان تغذیه نمود؟

الف- شیشه‌های شیر كوچك
ب- لوله‌های معدی
ج- قطره چكانهای چشمی
د- سرنگهای كوچك
ه- موارد الف و ب


12) وجود علائمی نظیر رشد كم ، خشك شدن چشم (xerophthalmia)، بیماری عفونی پوست و آسیب در رشد استخوان ناشی از كمبود كدام ویتامین زیر میباشد؟

الف - vitamin A
ب- vitamin D
ج- vitamin E
د- vitamin C
ه- vitamin K

13) بیماری ریكتز در حیوانات جوان و استئومالاسی در بالغین به همراه لوردوزیس، بد شكلی قفسه سینه و تاخیر در خروج دندانهای دائمی علائم كمبود كدام ویتامین میباشد؟

الف- vitamin A
ب- vitamin D
ج- vitamin E
د- vitamin C
ه- vitamin K

14) نارسائی تولید مثلی به همراه تولد جنین مرده یا ضعیف، دیستروفی عضلانی تغذیه‌ای در كمبود كدام ویتامین دیده میشود؟

الف- vitamin A
ب- vitamin D
ج- vitamin C
د – vitamin E
ه - vitamin K

15) تأخیر در التیام زخم و افزایش حساسیت به بیماری ناشی از كمبود كدام ویتامین زیر است؟

الف- vitamin A
ب- vitamin D
ج - vitamin C
د – vitamin E
ه- vitamin K

16) ویتامینهای محلول در چربی شامل:

الف- vit.B12vit.c; vit A; vit E and vit.K
ب- اسید پانتوتنیك، vit B1; vit E; vit D; vit A
ج- vit C; vit E; vit D; vit A
د- vit k; vit E; vit D; vit A
ه- vit C; vit B12; vit B1; vit B2 ; B6

17) كدامیك از ویتامینهای زیر، به عنوان یك نیاز غذائی سگهای سالم مطرح نمیباشد؟

الف- vitamin A
ب- vitamin B12
ج- vitamin C
د – vitamin D
ه- vitamin E

18) بی اشتهائی، توقف رشد و ضعف ماهیچه‌ای در ارتباط با كمبود كدام ویتامین می‌باشد؟

الف- ریبوفلاوین
ب- نیاسین
ج- بیوتین
د- كوبالامین
ه- تیامین

19) كمبود كدامیك از ویتامینهای زیر موجب آنمیمیكروسیتیك، هیپوكرومیك میشود ؟

الف- ریبوفلاوین و تیامین
ب – اسید فولیك و پیریدوكسین
ج – ویتامین K و اسید فولیك
د - ویتامین E و ویتامین B12
ه – ویتامین K و بیوتین

20) علا ئمی نظیر بی اشتهائی، كاهش وزن، دكلسیفیه شدن استخوان، افزایش حساسیت و بیماری مفا صل ناشی از ازدیاد حساسیت به كدام ویتامین است ؟

الف- vitamin A
ب- vitamin B6
ج- vitamin B12
د – vitamin C
ه- vitamin D

21)  بی اشتهائی، كاهش وزن، اسهال، كم خونی، قرمزی و اولسر غشاهای مخاط دهان و زبان همگی علائمی‌ از كمبود كدام ویتامین هستند ؟

الف – vitamin A
ب – نیاسین
ج – تیامین
د – اسید پانتوتنیك
ه – اسید فولیك

22)  تمام موارد زیر در ارتباط با هیپرویتامینوزD میباشند به‌ جز :

الف – كلسیفیكاسیون بافت نرم
ب – آسیب كلیوی
ج – هیپوپاراتیروئیدیسم ثانوی
د – هیپركلسمی
ه – مرگ

23)  یك منبع غنی از اسید فولیك:

الف – ماهی
ب – تخم مرغ
ج – كبد
د –شیر
ه – كلیه

24)  به جیره غذائی سگهائی كه از كمبود كدام ویتامین رنج میبرند، مخمر آبجو بایستی افزوده شود؟

الف- vitamin A
ب- vitamins B
ج - vitamin C
د – vitamin E
ه- vitamin K

25)  كدامیك از اندامهای بدن، حاوی بالاترین مقدار ویتامین K میباشد ؟

الف – كبد
ب – كلیه
ج – طحال
د – قلب
ه – پانكراس

26)  هنگامیكه كه یك حیوان تب دارد، میزان دریافت كالری بایستی:

الف – تا Kcal/Ib 3 وزن بدن افزایش یابد.
ب – كاهش یابد.
ج – با دكستروز 5 % همراه با سالین حیوان را نگهداشت، زیرا در این وضعیت نبایستی چیزی خورانده شود.
د – هیچكدام از موارد بالا
ه – گزینه ب و ج

27) جهت التیام شكستگی استخوان ران در یك گربه 2.5 ساله جیره غذائی چگونه باید باشد؟

الف- مكملهای غذائی به همراه فسفر
ب - مكملهای غذائی به همراه كلسیم
ج – مكملهای غذائی به همراه كلرور منیزیم
د – الف و ب
ه – استفاده از مینرالهای كلسیم و فسفر در جیره غذائی سبب بر هم خوردن نسبت Ca/P شده و روند ترمیم شكستگی را طولانی مینماید

28) مدیریت جیره غذائی در حیوانات مبتلا به نارسائی مزمن كلیه (CRF) چگونه باید باشد؟

الف – پروتئینها بایستی محدود شوند تا فراوردههای ازته متابولیك و علائم اورمی‌ ناشی از آن كاهش یابد.
ب – پتاسیم بایستی به كمتر از 5 % جیره غذائی كاهش یابد.
ج – در مواردیكه نارسائی كلیه پیشرفته است، مقدار نمك تا 3 % جیره غذائی افزایش یابد.
د - گزینه الف و ب صحیح است.
ه – تمام موارد

29)  درمان طولانی مدت با آنتی بیوتیكهای خوراكی موجب كمبود كدام ویتامین میشود ؟

الف- vitamin A
ب- vitamins B
ج - vitamin C
د – vitamin D
ه- vitamin E

30)  مدیریت جیره غذائی در سگهای مبتلا به هیپوتیروئیدیسم شامل :

الف – اضافه كردن تركیبات آنزیمیبه غذای طبیعی حیوان
ب – تغییر جیره غذائی حیوان با گوشت گوساله و پنیر كم چرب
ج – نگهداشتن حیوان با غذاهای حاوی كالری پائین
د – كاهش مقدار پروتئین، چربی و كربوهیدرات جیره غذائی
ه – تمام موارد بالا


--------------------------------------------------------------------------------

پاسخهای صحیح:
1 ) لف
2 ) ه
3 ) ه
4 ) د
5 ) ه
6 ) ج
7 ) الف
8 ) الف
9 ) ب
10) ب

 11) ه
12) الف
13) ب
14) د
15) ج
16) د
17) ج
18) ه
19) ب
20) الف

 21) ب
22) الف
23) ج
24) ب
25) الف
26) الف
27) ه
28) ه
29) ب
30) ج

   


نظرات()

وبلاگ دامپزشک

کاملترین بانک مقالات فارسی دامپزشکی