تبلیغات
وبلاگ دامپزشک - بانک مقالات دامپزشکی - كنترل بیماریهای تنفسی در دام های بزرگ

بیماری های عفونی دستگاه تنفس در حیوانات فارم به وسیله ی تركیبی از عوامل عفونی و عوامل مستعد كننده مثل آب و هوای بسیار سرد ، استرس از شیر گرفتن حمل و نقل همچنین تهویه ی ضعیف در سالن نگه داری حیوانات به وجود می آیند چرا كه این عوامل سبب تضعیف مكانیزم دفاعی حیوانات می شوند.

یك رهیافت معقول برای كنترل بیماری های تنفسی شامل موارد زیر می شود:
به دست آوردن یك تشخیص بالینی و آزمایشگاهی رخ دهنده در حیواناتی كه به طور بالینی مبتلا شده اند.
تلاش برای پیشگویی وقوع یك بیماری اختصاصی بر اساس تجربهء قبلی و در نظر گرفتن تكنیك های مدیریتی كه بتوانند اثرات عوامل استرس زا را به حداقل برسانند.
در نظر گرفتن بر نامه های واكسیناسیون برای بیماریهای اختصاصی در صورتی كه لازم به نظر برسند.
اهمیت تشخیص
به خاطر اینكه اغلب بیماری های تنفسی به وسیله عوامل عفونی متعددی به و جود می آیند لذا به دست آوردن تشخیص قطعی اتیو لوژ ی بیماری به طور قابل توجهی مشكل به نظر می رسد و بسیاری از عوامل عفونی كه موجب بیماری تنفسی می گردند در محیط و همچنین در حالت طبیعی در حفره ی بینی حیوانات سالم حضور دارند و این عوامل سبب ایجاد مشكل و تداخل در آزمایشات میكروبیولوژی به هنگام بروز بیماری تنفسی می گردند.
چون عوامل عفونی معمولا" هم از حیوانات بیمار و هم از نوع سالم آنها ایزوله می شود بنابراین ارتباط بین عامل بیماری و اثرات آن به خوبی مشخص نمی شود و به نظر می رسد كه عوامل مستعد كننده اهمیت عمده ای در هر برنامه ی كنترلی می توانند
داشته باشند.
تكنیك های مدیریتی
بسیاری از بیماریهای تنفسی شایع در زمانهای مشخص و تحت شرایط معینی رخ می دهند و كنترل موفقیت آمیز آن بستگی به استفاده از تكنیكهای مدیریتی قبل از احتمال وقوع بیماری دارد.
به عنوان مثال در گاوهای گوشتی پنو مونی پاستورلایی با به كارگیری روشهای مدیریتی مشخص كه استرس از شیر گرفته را به حداقل می رساند كنترل می شود. شیوع پنو مونی در گوساله های نر كه برای انجام یك آزمایش انتخاب شده اند به حداقل می رسد. به شرطی كه آنها به خوبی از شیر گرفته شوند.
در آمریكای شمالی بیماری تنفسی گاوان (BRD) در بین گاوهای جوانی كه از چندین مرتع مختلف چرا می كنند بسیار شایع است كه این حالت پس از طی مسافت های طو لانی (جهت تغذیه) رخ می دهد. بیماری تنفسی اسب در اسبهای جوانی كه در مسیر مسابقه برای حركت جمع شده اند و همچنین در اسبهایی كه جهت نمایش آورده شده اند رخ می دهد.
شرایط سالن نگهداری
گاوها و خوكهایی كه در فصل زمستان در محیط سرد و مرطوب و در فصل تابستان در یك محیط بسته و گرم و با ازدحام زیاد در طویله نگهداری می شوند ممكن است مستعد شیوع یك پنو مونی با واگیری بالا باشند .واگیری و تلفات بالای حاصل از پنو مونی می تواند در حضور غلظت بالای آمونیاك در محیط و یا گردو غبار زیادرخ دهد.
بروز آمفیزم ریوی و سرفه در اسبهایی كه در اصطبل های حاوی گرد و غبار و با تهویهی ضعیف بسته شده اند در مقایسه با اسبهایی كه در اصطبلهای در باز نگهداری می شوند بسیار بالا است. تقریبا" 200 سال پیش مدیریت بد اصطبل ها به عنوان عامل مهم در ایجاد سرفه در اسبها توصیف شده است با این حال هنوز به طور موكد بر بكارگیری یك آنتی بیوتیك وسیع الطیف همراه با اكسپكتورانت ها و سایر داروها در مدیریت بالینی اسبهایی كه در اصطبل نگهداری شده و سرفه ی مزمن دارند تاكید شده است. ملاحضات و توجهات بیشتر در مورد خوب نگهداشتن اصطبل و تهویه ی آن ضروری به نظر می رسد. در خوك پنومونی آنزو ئو تیك بسیار گسترده است اما اثرات پنو مونی با مدیریت خوب سالن تهویه و تغذیه می تواند در سطوح بسیار پایینی نگهداشته شود. تاكید بسیار زیادی بر تلاش و كوششی در جهت ریشه كنی گونه های مختلف مایكو پلاسما صورت گرفته است كه بی نهایت مشكل است.

   


نظرات()

وبلاگ دامپزشک

کاملترین بانک مقالات فارسی دامپزشکی