تبلیغات
وبلاگ دامپزشک - بانک مقالات دامپزشکی - روز دامپزشکی مبارک

ای دامــپـزشکـان هــمه شـادان باشید                 در چـــاردهء مـــــهـــر نــمــایـان باشیـــد

در بــارگــه علــــم و عمــــل در کشـــور                 وَ لَّه که به حق مَسند سـلطان باشیـــد

بــایـــد به لحـــاظ رتــبـه و مـال و مـنـال                 مافوق، ز یـک پـــزشک انـسـان باشیـــد

صد حیف که این فرصت یکروزه چو رفت                 تـــا سال دگر نهــان و پنهــــان باشیـــد


در مــنظر هـر مــــقام و هـر مســـئولی                 انــگار که چـون زیره بـه کـرمان باشیـــد

در رابـــطهء خـســـرو و شـیـریـن در کــار                 فی الجمله که معشوقهء چوپان باشیـد

یــا هـمـنفس ذابـــح و ســلّاخ شــویــد                 یـــا در بـَـغـل افــعی و شــیران باشیـــد

از بـــیــن پـــژو و تـــندر و بــنز و مــگـان                 پـیوستــه که در مـَعیَت نیسان باشیـــد

پــایــان قـراردادمــان چــــون بــــرســــد                 دانم که چه سان واله و حیران باشیـــد

از سختی شغل خود بسی غم مخورید              هــمواره چو پسته های خندان باشیـــد

گـــردیــــده مـــُـــقـــدّر ز ازل هــــر روزه                 مــشغول طیــور و دام و حیوان باشیـــد

دَم را بـــشمـاریـــد غـــنـیـمـت امـــــروز                 فــــردا به امیـــد لـطف یـــزدان باشیـــد

از درگــــه حـق بــرایــتان می خــــواهم                 هــــرگز نـــشود زار و پریــشان باشیـــد

اکــــنون ز بــــرای یـُـمن ایــن روز عــزیز                 تــبــریک، پـذیـــرا  ز  فریــمان باشیـــد


شعر از:  دکتر سید حمید فریمان

   


نظرات()

وبلاگ دامپزشک

کاملترین بانک مقالات فارسی دامپزشکی