تبلیغات
وبلاگ دامپزشک - بانک مقالات دامپزشکی - اصول نمونه برداری، نگهداری و ارسال نمونه ‌در مسمومیتهای دامی

سئوال 1: در کدام یک از مسمومیت‌های زیر، عدم شناسایی سم در بافت‌ها به منزله عدم مسمومیت تلقی نمی‌گردد؟
الف: آفت‌کش‌های فسفره
ب: فلزات
پ: آفت‌کش‌های کلره
ت: آلکالوئیدها
سئوال 2: در کدام‌یک از مسمومیت‌های زیر، مقدار متهموگلوبین خون، مهم‌ترین راه تشخیص مسمومیت می‌باشد؟
الف: کربن منوکساید
ب: سرب
پ: آنتی‌کوآگولانت‌ها
ت: نیترات/ نیتریت

سئوال 3: صورتی بودن مخاطات در کدام‌ یک از مسمومیت‌های زیر، می‌تواند راهنمای تشخیص باشد؟
الف: شبدر شیرین
ب: سیانور
پ: ارسنیک
ت: وارفارین

سئوال 4: خونریزی‌های وسیع در کالبدگشایی می‌تواند از نشانه‌های کدام‌یک از مسمومیت‌های زیر باشد؟
الف: فسفر
ب: سولفانامید
پ: وارفارین
ت: نمک

سئوال 5: کدام‌یک از موارد زیر درخصوص استفاده از نمونه استفراغ/ شستشوی معده برای آزمایش‌های شیمیایی تشخیص مسمومیت صحیح است؟
الف: بهترین نمونه جهت تشخیص مسمومیت است زیرا سم می‌تواند در آن حداکثر غلظت را داشته باشد.
ب: می‌تواند منعکس‌کننده تمام سم دریافتی باشد.
پ: ارتباط خطی مستقیم با غلظت سم در بافت‌ها دارد.
ت: می‌تواند منعکس‌کننده مواجهه اخیر با سم باشد.

سئوال 6: کدام‌یک از موارد زیر را باید تا جمع‌آوری کامل اطلاعات پیرامون وقوع مسمومیت، به‌ تعویق انداخت؟
الف: تجویز پادزهرها
ب: ارزیابی نشانه‌های حیاتی بیمار
پ: انجام درمان‌های کمکی اولیه
ت: انجام آزمون‌های شیمیایی خون و ادرار

سئوال 7: بهترین روش نگهداری نمونه‌ها، تا زمان ارسال نمونه به آزمایشگاه کدام یک از روش‌های زیر می‌باشد؟
الف: فریز نمودن
ب: نگهداری در یخچال 4 درجه سانتی‌گراد
پ: اضافه نمودن نگهدارنده‌ها
ت: استفاده از فرمالین

سئوال 8: از کدام‌یک از نگهدارنده‌های زیر درصورت ضرورت می‌توان در نمونه‌های دامی مسموم برای تشخیص شیمیایی استفاده نمود؟
الف: فرمالین
ب: اتانول
پ: اسید کلریدریک
ت: متانول

سئوال 9: در کدام‌یک از مسمومیت‌های زیر، هموگلوبینوری می‌تواند یکی از نشانه‌های وقوع مسمومیت باشد؟
الف: سرب
ب: مس
پ: حشره‌کش‌ها
ت: سموم قارچی

سئوال 10: کدام‌یک از جملات زیر درخصوص اطلاعات حاصل از کالبدگشایی صحیح نمی‌باشد؟
الف: نشانه‌های بعد از مرگ در مسمومیت‌ها، به‌ندرت از ویژگی شاخص برخوردارند.
ب: حضور نشانه‌ها به اندازه عدم حضور نشانه‌ها، اهمیت دارد.
پ: تغییرات بو و رنگ محتویات در هنگام کالبدگشایی می‌تواند به تشخیص کمک نماید.

ت: درصورت عدم حضور نشانه‌ها، احتمال وقوع مسمومیت منتفی اعلام ‌می‌گردد.

منبع:مجله نظام دامپزشکی


   


نظرات()

وبلاگ دامپزشک

کاملترین بانک مقالات فارسی دامپزشکی