با رسیدن به مرحله ای از آموزش که در آن اسب‌ انعطاف‌پذیر شده‌، حركتش‌ آهنگین‌ است‌. مستقیم‌ حركت‌ می‌كند و به‌ اصلی‌ترین‌ هدف‌ تربیت‌ یعنی‌ تحرك‌ دست‌ پیدا كرده‌ایم‌. تنها مسئله‌ای‌ كه‌ باقی‌مانده‌، پی‌ بردن‌ به‌ میزان‌ توانایی‌ طبیعی‌ اسب‌ است‌. هیچگاه‌ نباید خیالاتی‌ شویم‌ - هیچ‌ اسبی‌ در هر سه‌ گام‌ كامل‌ نیست‌ و بستگی‌ به‌ قواره‌ و خصوصیات‌ اخلاقی‌ او دارد. بعضی‌ از اسب‌ها در یورتمه‌ ضعیف‌اند و برخی‌ دیگر در قدم‌ و یا چهار نعل‌. مربی‌ خبره‌ به‌ هنگام‌ مشاهده‌ حركت‌ آزادانه‌ اسب‌ به‌ نكات‌ قدرت‌ و ضعف‌ او پی‌ می‌برد. و همین‌ مربی‌ خبره‌ می‌داند كه‌ چگونه‌ می‌تواند با بهره‌برداری‌ از امكانات‌، حركت‌ اسب‌ در هر گام‌ را بهبود ببخشد. با استفاده‌ از اصول‌ من‌ اسب‌هایی‌ را تربیت‌ كرده‌ام‌ كه‌ در ابتدا ناامیدكننده‌ به‌ نظر می‌رسیدند. چنانچه‌ اسبی‌ به‌ درستی‌ آموزش‌ ببیند از شوِق او به‌ آموختن‌ و میل‌ به‌ انجام‌ تمرینات‌ شگف‌زده‌ خواهید شد.

بهبود حركت‌ یورتمه‌
یورتمه‌ حركتی‌ دومرحله‌ای‌ و در طول‌ آموزش‌ اصول‌ اولیه‌، گام‌ اصلی‌ تمرین‌ها است‌. حركت‌ دو مرحله‌ ساده‌ترین‌ نوع‌ حركت‌ برای‌ اسب‌ است‌. یورتمه‌ چهارنوع‌ است‌: كار، جمع‌، متوسط‌ و كشیده‌. در طول‌ آموزش‌ اصول‌ اولیه‌ بیشتر از یورتمه‌ كار و متوسط‌ استفاده‌ می‌شود. یورتمه‌ كار یورتمه‌ طبیعی‌ است‌ با این‌ تفاوت‌ كه‌ سوار خواستار طراوت‌ همراه‌ با فعالیت‌ بیشتری‌ از تحرك‌ طبیعی‌ در قسمت‌ عقب‌ خواهد بود. و اسب‌ با اثرهای‌ ملایم‌ حركت‌ به‌ جلو، مشتاقانه‌ به‌ كار كشیده‌ می‌شود.
این‌ روند طبیعی‌ پیشبرد برنامه‌ است‌. ولی‌ اسب‌هایی‌ از قبیل‌ تاروبردها بیش‌ از حد فعالند. به‌ هنگام‌ كار با این‌ نوع‌ اسب‌ها سوار می‌بایست‌ بدون‌ ناراحت‌ كردن‌ اسب‌، فقط‌ سعی‌ در حفظ‌ آهنگ‌ حركت‌ داشته‌ باشد. سوار باید فقط‌ سعی‌ كند اسب‌ را آرام‌ كند و بهترین‌ وسیله‌ برای‌ این‌ كار، كاوالتی‌ است‌. حركت‌ روی‌ كاوالتی‌ با یورتمه‌ كار آزاد است‌.
در این‌ حالت‌ پاهای‌ اسب‌ باید دست‌های‌ او را تعقیب‌ كند - حركت‌ باید مستقیم‌ باشد. اگر سواری‌ به‌ صورت‌ گروهی‌ است‌ تنظیم‌ فواصل‌ كاوالتی‌ها مشكل‌ است‌ چرا كه‌ طول‌ گام‌های‌ اسب‌ها با هم‌ فرِ می‌كنند. بهتر است‌ در این‌ مرحله‌ كار انفرادی‌ باشد.
برای‌ تنظیم‌ گام‌های‌ اسب‌ پیشنهاد می‌كنم‌ گاهی‌ با اسب‌ در گروه‌ كار كنید به‌ شرطی‌ كه‌ سوار خبره‌ای‌ براسب‌ سوار و اسب‌ جلوئی‌ هم‌ با تجربه‌ باشد.
نمایش‌ مراحل‌ حركت‌ یورتمه‌
اسب‌ جوان‌ در حال‌ حركت‌ با گام‌ یورتمه‌ در حالت‌ تعادل‌
توسعه‌ تحرك‌ در گام‌ یورتمه‌ بخشی‌ از برنامه‌ آموزشی‌ است‌. در شروع‌ اسب‌ را با دستجلوی‌ آزاد گرم‌ می‌كنیم‌ تا این‌ كه‌ منظم‌ حركت‌ كرده‌، نرم‌ شود. سپس‌ با دستجلوی‌ آزاد مدت‌ كوتاهی‌ استراحت‌ می‌دهیم‌. شروع‌ درس‌ با كوتاه‌ كردن‌ دستجلو، گره‌ به‌ گره‌ است‌ تا تماس‌ كامل‌ با دهان‌ اسب‌ برقرار شود. اسب‌ را در حالی‌ كه‌ به‌ همان‌ صورت‌ گفته‌ شده‌ به‌ دهانه‌ كرده‌ایم‌ به‌ یورتمه‌ می‌اندازیم‌. تا این‌ قسمت‌ از آموزش‌، سوار یورتمه‌ آزاد می‌رفته‌ در حالیكه‌ در این‌ مرحله‌ برای‌ استفاده‌ بیشتر از اثر نشیمن‌، باید یورتمه‌ نشسته‌ كار كند. بقیه‌ تمرین‌ تابع‌ برنامه‌ای‌ است‌ كه‌ برای‌ آن‌ روز تدوین‌ شده‌ است‌. در هفته‌های‌ اول‌ تمرین‌ با اسب‌ جوان‌ نباید از یورتمه‌ نشسته‌ استفاده‌ شود و باید آن‌ قدر صبر كنیم‌ تا عضلات‌ پشت‌ او قوی‌ شوند. دقت‌ كنیم‌ كه‌ یورتمه‌ متوسط‌ را خیلی‌ زود شروع‌ نكنیم‌. این‌ حركت‌ زمانی‌ در برنامه‌ گنجانده‌ می‌شود كه‌ اسب‌ خود و سوار را راحت‌تر حمل‌، و در یورتمه‌ نشسته‌ نیم‌ توقف‌ را اجرا كند. برای‌ شروع‌ بهتر است‌ فقط‌ از اسب‌ بخواهیم‌ با گام‌ یورتمه‌ كار و شاداب‌تر حركت‌ كند. در آخر تمرین‌، در حال‌ یورتمه‌ آزاد در طول‌ خط‌ حصار می‌توان‌ از اسب‌ خواست‌ كمی‌ یورتمه‌ را بلندتر كند. این‌ تمرین‌ را «كشیده‌تر شدن‌» گام‌ها در یورتمه‌ نامند و در اثر فعال‌ شدن‌ قسمت‌ عقب‌ قابل‌ اجرا است‌. دقت‌ خواهیم‌ كرد اسب‌ گام‌هایش‌ را تند نكند. اگر این‌ اتفاِ افتاد با یك‌ یا دو نیم‌ توقف‌ اسب‌ را به‌ گام‌ قبلی‌ برگردانده‌ و تمرین‌ را دوباره‌ از سرمی‌گیریم‌. می‌توانیم‌ چندین‌ بار این‌ تمرین‌ را تكرار كنیم‌ تا متوجه‌ شویم‌، اسب‌ مقصود ما را نمی‌فهمد كه‌ گام‌ را تند می‌كند، یا این‌ كه‌ عضلات‌ به‌ اندازه‌ كافی‌ برای‌ كشیدن‌ گام‌ها قوی‌ نشده‌اند.
«یورتمه‌ فعال‌ و كشیده‌تر» اسب‌ جوان‌ در پایان‌ یكی‌ از تمرین‌ها، حالت‌ صحیح‌ سرو گردن‌ تحرك‌ كافی‌، قسمت‌عقب‌ اسب‌ هنوز به‌ اندازه‌ كافی‌ پایین‌ نیفتاده‌ است‌
«یورتمه‌ فعال‌ و كشیده‌تر» اسب‌ جوان‌ 5 ساله‌ در پایان‌ آموزش‌ اولیه‌ اصولی‌.
تحرك‌ عالی‌ و قسمت‌ عقب‌ كاملاً فعال‌ است‌
آزاد كردن‌ دستجلو، دلیل‌ آرامش‌ كامل‌ عضلانی‌ و روانی‌ است‌
درخواست‌ كشیدن‌ گام‌ ریسك‌ است‌ و سوار باید احساس‌ كند كه‌ چه‌ اندازه‌ بیشتر و یا كمتر باید از اسب‌ بخواهد.
تمرین‌ گام‌ كشیده‌تر، با آزاد كردن‌ تدریجی‌ دستجلو - به‌ صورتی‌ كه‌ دستجلوها در دستان‌ لیز بخورند - و شروع‌ حركت‌ دوره‌، در حالی‌ تمام‌ می‌شود كه‌ به‌ اسب‌ اجازه‌ می‌دهیم‌ هرچقدر بخواهد دستجلو را كشیده‌ سر را پایین‌ بیاندازد. اسبی‌ كه‌ مدتی‌ به‌ دهنه‌ بوده‌ است‌ نیاز دارد مدتی‌ سر و گردن‌ را بكشد تا عضلاتش‌ استراحت‌ كند. نحوه‌ كشیدن‌ سر و گردن‌ اسب‌ به‌ ما می‌گوید كارمان‌ درست‌ بوده‌ یا نه‌؟ اگر اسب‌ سروگردن‌ را به‌ جلو و پایین‌ بكشد، به‌ عبارت‌ دیگر عقب‌ خود را گرد و نرم‌ كند، كار ما راضی‌ كننده‌ بوده‌ و اگر فقط‌ سر را پایین‌ انداخته‌ و سرو گردن‌ را به‌ جلو و پایین‌ نكشد كار غلط‌ بوده‌ است‌،
یعنی‌ سوار در طول‌ تمرین‌ از راندن‌ اسب‌ به‌ جلو در حالی‌ كه‌ دستجلوها با آبخوری‌ در تماس‌ بوده‌ غفلت‌ كرده‌ و عقب‌ اسب‌ خشك‌ باقی‌ مانده‌ است‌. روز بعد سوار باید دقت‌ كند اسب‌ را در حالی‌ كه‌ به‌ دهنه‌ است‌ به‌ جلو براند. اگر اسب‌ سعی‌ می‌كند كه‌ دستجلو را از سوار بگیرد، دلیلش‌ این‌ است‌ كه‌ سوار با خشونت‌ دستجلوها را به‌ عقب‌ كشیده‌ است‌ پس‌ از آزاد كردن‌ دستجلو می‌توان‌ تمرین‌ را تمام‌ كرد و یا پس‌ از استراحتی‌ كوتاه‌ تمرین‌ را در چهارنعل‌ ادامه‌ داد.
یورتمه‌ متوسط‌
یورتمه‌ متوسط‌، حركت‌ پیشرفته‌ یورتمه‌ فعال‌ و كشیده‌تر است‌ و علامت‌ آن‌ شلنگ‌های‌ آهنگین‌ و كشیدگی‌ بیشتر قواره‌ اسب‌ است‌.
اسب‌ اندام‌ خود را بیشتر كشیده‌ و با هر شلنگ‌ مسافت‌ بیشتری‌ طی‌ می‌كند. تحرك‌ به‌ وسیله‌ عقب‌ فعال‌ - كپل‌های‌ كشیده‌، زانو و مفصل‌ خرگوشی‌ - تولید می‌شود. تحرك‌ ایجاد شده‌ از قسمت‌ عقب‌، اسب‌ را به‌ جلو هدایت‌ می‌كند. هرچه‌ تحرك‌ بیشتر باشد تعلیق‌ اسب‌ بیشتر است‌. سر بالاتر قرار می‌گیرد در حالی‌ كه‌ پوزه‌ كمی‌ جلوتر از خط‌ عمود است‌. حال‌ وارد مرحله‌ درساژ پیشرفته‌ می‌شویم‌.
یورتمه‌ كشیده‌
كشیده‌تر شدن‌ گام‌ها در یورتمه‌ نیازمند مقدار بیشتری‌ تجمع‌ و آموزش‌ است‌. منطق‌ حكم‌ می‌كند در مرحله‌ آموزش‌ اصول‌ مقدماتی‌، با اسب‌ جوان‌ یورتمه‌ كشیده‌ تمرین‌ نكنیم‌. یورتمه‌ كشیده‌، حد نهایت‌ حركت‌ در گام‌ یورتمه‌ و نمایش‌ دهنده‌ بالاترین‌ درجه‌ تحرك‌، قدرت‌ و تأثیر اثرات‌ سوار برای‌ حركت‌ به‌ جلوست‌. این‌ حركت‌ اوج‌ نتیجه‌گیری‌ از تمرین‌های‌ برنامه‌ریزی‌ شده‌ و آموزش‌ ژیمناستیكی‌ اسب‌ است‌.
یورتمه‌ جمع‌
یورتمه‌ جمع‌ گام‌ دیگری‌ است‌ كه‌ آن‌ را در تمرین‌های‌ اولیه‌ اسب‌ جوان‌ نمی‌گنجانیم‌. این‌ درس‌ در انتهای‌ برنامه‌ تربیت‌ اصولی‌ اسب‌ جوان‌ تدریس‌ می‌شود. این‌ حركت‌ نیاز به‌ انعطاف‌پذیری‌ و تجمع‌ دارد. در آموزش‌ اصول‌ اولیه‌ ما فقط‌ نیاز به‌ آن‌ مقداری‌ از تجمع‌ داریم‌ كه‌ بوسیله‌ نیم‌ توقف‌ ایجاد می‌شود. مهم‌ این‌ است‌ كه‌ در این‌ مرحله‌ پس‌ از نیم‌ توقف‌، بلافاصله‌ با فشار ساِ و اثرنشیمن‌ اسب‌ مجدداً به‌ جلو رانده‌ شود. این‌ تمرین‌ به‌ مراتب‌ بیشتر از یورتمه‌ جمع‌ همراه‌ با كوتاه‌ كردن‌ شلنگ‌ها، به‌ پرورش‌ عضلات‌ اسب‌ كمك‌ می‌كند. در یورتمه‌ جمع‌ دست‌ و پاها بیشتر از زمین‌ فاصله‌ می‌گیرند. شلنگ‌ها جمع‌تر است‌، كپل‌های‌ اسب‌ افتاده‌ترند و سر و گردن‌ افراشته‌تر.
بهبود حركت‌ چهار نعل‌
چهار نعل‌ گامی‌ است‌ پرش‌ مانند، سه‌ مرحله‌ای‌ و سریعترین‌. دست‌ها و پاهای‌ اسب‌ در سه‌ مرحله‌ روز زمین‌ قرار می‌گیرند و مرحله‌ چهارم‌ تعلیق‌ است‌ كه‌ هرچهار دست‌ و پا در زمانی‌ كوتاه‌ روی‌ هوا قرار دارند.
مراحل‌ حركت‌ چهار نعل‌ به‌ دست‌ راست‌
مراحل‌ حركت‌ چهار نعل‌ عبارتند از:
1- پای‌ خارج‌ 2- اریب‌ خارج‌ 3- دست‌ داخل‌ 4- تعلیق‌
از این رو که صدای ضربات دومین مرحله - اریب خارج - در گام چهار نعل به وضوح شنیده نمی شود آن را گامی 5 مرحله ای به حساب می آورند . انواع چهار نعل عبارت است از : جمع ، کار ، متوسط و کشیده .
چنانچه آهنگ حرکت چهار نعل به هم بخورد ، همچنان که در چهار نعل کوتاه این اشتباه اتفاق می افتد چهار نعل پنج مرحله ای می شود که مراحل آن عبارتند از :
1- پای خارج 2- پای داخل 3- دست خارج 4- دست داخل 5- تعلیق .
چهار نعلی‌ صحیح‌ اجرا می‌شود كه‌ سه‌ جای‌ مشخص‌ سم‌ روی‌ زمین‌ از خود باقی‌ بگذارد و زمان‌ تعلیق‌ مشخصی‌ داشته‌ باشد .برای‌ حركت‌ چهار نعل‌ زنده‌ و طبیعی‌ نیاز به‌ تحرك‌ داریم‌. در بخش‌های‌ قبلی‌ آموزش‌ چهار نعل‌ گنجانده‌ نشده‌ بود و تا زمانی‌ كه‌ اسب‌ در گام‌ یورتمه‌ به‌ اثرهای‌ سوار جواب‌ نداده‌، نباید اجرای‌ آن‌ از اسب‌ خواسته‌ شود. واضح‌ است‌ كه‌ اگر اسب‌ چه‌ در محوطه‌ تمرین‌ و چه‌ در صحرا نیاز به‌ حركت‌ چهار نعل‌ داشته‌ باشد مانع‌ او نمی‌شویم‌. از طرف‌ دیگر نباید او را مجبور كنیم‌ با گام‌ چهار نعل‌ حركت‌ كند، چرا كه‌ بیشتر اسب‌ها خود را در گام‌ یورتمه‌ راحت‌تر حمل‌ می‌كنند. از طرف‌ دیگر می‌بایست‌ اسب‌ را با اثرهای‌ چهارنعل‌ آشنا كنیم‌ تا گام‌ یورتمه‌ را تند نكند كه‌ ما مجبور شویم‌ برای‌ اصلاح‌ حركت‌ دستجلوها را بكشیم‌.
چهار نعل‌ چگونه‌ اجرا می‌شود؟
دوره‌ای‌ با قطر زیاد در گام‌ یورتمه‌ را شروع‌ كرده‌ در قوس‌ مماس‌ با خط‌ حصار نیم‌ توقف‌ می‌دهیم‌. سوار بیشتر وزن‌ را روی‌ باسن‌ داخل‌ می‌اندازد و تا كپل‌ داخل‌ اسب‌ را به‌ جلو براند و وزن‌ بیشتری‌ روی‌ ركاب‌ داخل‌ می‌افتد. دستجلوی‌ داخل‌ تماس‌ بیشتری‌ برقرار كرده‌، هر دو ساِ، ساِ داخل‌ چهار انگشت‌ پشت‌ تنگ‌ و ساِ خارج‌ یك‌ وجب‌ عقب‌تر، هماهنگ‌ با نشیمن‌ داخل‌ در حالی‌ كه‌ عضلات‌ كمر منقبض‌ شده‌اند، فشار می‌آورند. در حالی‌ كه‌ دستجلوی‌ داخل‌ در همین‌ حال‌ كمی‌ آزاد می‌شود، حركت‌ یا گام‌ چهارنعل‌ در مدت‌ طولانی‌ اشتباه‌ است‌ و اگر اسب‌ هنوز در متعادل‌ شدن‌ مشكل‌ دارد خطر آن‌ زیاد است‌. بنابراین‌ یك‌ یا دو دوره‌ چهارنعل‌ كافی‌ است‌، و با قطع‌ اثر چهار نعل‌ اجازه‌ خواهیم‌ داد اسب‌ به‌ یورتمه‌ بیفتد. در اولین‌ تمرین‌ چند گام‌ یورتمه‌ و سپس‌ قدم‌ و آزاد كردن‌ دستجلوها، نوازش‌ اسب‌ و ادامه‌ تمرین‌. در آخرین‌ تمرین‌ها چند بار انتقال‌ از چهار نعل‌ به‌ یورتمه‌ را تمرین‌ می‌كنیم‌.
در تمرین‌ چهارنعل‌ از تمام‌ محوطه‌ تمرین‌ استفاده‌ كنید اثرهای‌ چهارنعل‌ را قاطعانه‌ به‌ اجرا گذارده‌، اسب‌ را به‌ جلو برانید. اگر اسب‌ جوان‌ روی‌ دست‌ غلط‌ به‌ چهارنعل‌ افتاد تعجب‌آور نیست‌. بیشتر اسب‌ها یك‌ طرفشان ضعیف‌تر از طرف‌ دیگر است‌. طبیعی‌ است‌ كه‌ اسب‌های‌ جوان‌ به‌ دلیل‌ كجی‌ طبیعی‌ و قوی‌تر بودن‌ پای‌ چپ‌ وزن‌ بیشتری‌ را روی‌ این‌ قسمت‌ تحمل‌ كرده‌ و راحت‌تر روی‌ پای‌ چپ‌ چهارنعل‌ بروند.
بنابراین‌ قبل‌ از شروع‌ تمرین‌ چهارنعل‌، با استفاده‌ از اثرهای‌ جانبی‌ در پی‌ رفع‌ مشكل‌ سمت‌ ضعیف‌تر برمی‌آئیم‌. خودمان‌ هم‌ باید مطمئن‌ شویم‌ كه‌ اثرها را به‌ درستی‌ به‌ اجرا گذارده‌ایم‌. هرچه‌ آموزش‌ پیشرفت‌ می‌كند اثرها ساده‌تر می‌شود تا جائی‌ كه‌ فقط‌ با اثر ملایم‌نشیمن‌، اسب‌ به‌ چهارنعل‌ می‌افتد.
از آنجا كه‌ نقصیه‌ كجی‌ اسب‌ در چهار نعل‌ به‌ مراتب‌ بیشتر از یورتمه‌ خودنمائی‌ می‌كند بنابراین‌ فشار ساِ داخل‌ به‌ محض‌ به‌ چهار نعل‌ افتادن‌ اسب‌ نقش‌ به‌ سزائی‌ ایفاء می‌كند.
تمرین‌ طولانی‌ چهارنعل‌ اصلاح‌ كننده‌ گام‌ چهارنعل‌ نیست‌. اسب‌ خسته‌ می‌شود تحركش‌ را از دست‌ می‌دهد و قسمت‌ عقب‌ او از كنترل‌ خارج‌ می‌شود. تجربه‌ نشان‌ داده‌ بهترین‌ روش‌ بهبود گام‌ چهارنعل‌ دوره‌ رو و انتقال‌ از یورتمه‌ به‌ چهارنعل‌ و از چهار نعل‌ به‌ یورتمه‌ به‌ تناوب‌ است‌.
آموزش‌ اسب‌ هنوز آنقدر پیشرفته‌ نشده‌ كه‌ از نیم‌ توقف‌ برای‌ بهبود گام‌ استفاده‌ كنیم‌. پیشرفت‌ تجمع‌ تا آنجا كه‌ بتوان‌ از قدم‌ به‌ چهار نعل‌ و برعكس‌ را بطور صحیح‌ به‌ اجرا بگذاریم‌ نشانه‌ رسیدن‌ وضعیت‌ اسب‌ به‌ نقطه‌ دلخواه‌ است‌. این‌ روش‌ بهبود حركت‌ چهارنعل‌ است‌ كه‌ در تمرین‌ پرش‌ و صحرائی‌ به‌ كمك‌ ما می‌آید.
تمرین‌ چهار نعل‌، اسب‌ كاملاً متعادل‌ است‌، ساِ داخل‌ سوار كمی‌ عقب‌تر قرار گرفته‌.
چهارنعل‌ متوسط‌
وقتی‌ در یورتمه‌ كار اسب‌ انعطاف‌پذیری‌ نشان‌ داد و به‌ راحتی‌ حفظ‌ تعادل‌ كرد، می‌توانیم‌ در خط‌ طولی‌ حصار تمرین‌ چهارنعل‌ متوسط‌ را شروع‌ كنیم‌. از اسب‌ خواسته‌ می‌شود با شلنگ‌های‌ جهنده‌ مسافت‌ بیشتری‌ را طی‌ كند. شلنگ‌ها خزنده‌ نیستند بلكه‌ اسب‌ با كپل‌های‌ پایین‌ افتاده‌ به‌ صورتی‌ حركت‌ می‌كند كه‌ گویی‌ از تپه‌ای‌ كوچك‌ بالا می‌رود.
دست‌ یابی‌ به‌ این‌ حركت‌ مستلزم‌ به‌ كارگیری‌ نشست‌ كامل‌ است‌. می‌توان‌ از نشست‌ سبك‌تر استفاده‌ كرد، به‌ خصوص‌ به‌ هنگام‌ كار در صحرا كه‌ جلوی‌ اسب‌ پایین‌تر قرار می‌گیرد. این‌ نشست‌ برای‌ اصلاح‌ نقائص‌ عضلات‌ پشت‌ اسب‌ پیشنهاد می‌شود در باشگاه‌ سنت‌ جورج‌ مونستر آلمان‌، میدانی‌ خاص‌ تعبیه‌ شده‌ كه‌ می‌توان‌ بدون‌ هیچ‌ گونه‌ دخالتی‌ اسب‌ را روی‌ خط‌ مستقیم‌ چهارنعل‌ داد.
تجربه‌ به‌ من‌ نشان‌ داده‌ كه‌ با تمرین‌ روی‌ خطوط‌ مستقیم‌، گام‌ یورتمه‌ و چهارنعل‌ اسب‌ را می‌توان‌ هرچه‌ بیشتر بهبود بخشید. هرچه‌ حركت‌ اسب‌ طبیعی‌تر باشد راحت‌تر می‌توان‌ با او كنار آمد.
چهارنعل‌ كشیده‌
این‌ حركت‌ را می‌توان‌ در صحرا با نیم‌ نشست‌ یا نشست‌ سبك‌ با تمایل‌ به‌ جلو تمرین‌ كرد. در این‌ مرحله‌، شروع‌ آموزش‌ چهارنعل‌ كشیده‌ هنوز برای‌ اسب‌ زود است‌.
چهارنعل‌ جمع‌
چهارنعل‌ جمع‌ هم‌ نمی‌تواند در برنامه‌ آموزش‌ اسب‌ جوان‌ گنجانده‌ شود. در آزمون‌های‌ پیشرفته‌ این‌ حركت‌ از اسب‌ خواسته‌ می‌شود.
برای‌ آزمایش‌ خود تحركی‌ اسب‌ می‌توان‌ دست‌ها را همراه‌ با دستجلو و در وسط‌ گردن‌ اسب‌ قرار داد این‌ تمرین‌ بیشتر در چهارنعل‌ انجام‌ می‌شود ولی‌ می‌توان‌ در یورتمه‌ هم‌ انجام‌ داد.
بهبود حركت‌ چهارنعل‌ متوسط‌، قواره‌ اسب‌ كشیده‌تر، شلنگ‌ها طولانی‌تر و رو به‌ بالاقرار دادن‌ دست‌ها همراه‌ با دستجلو روی‌ گردن‌ اسب‌ در چهارنعل‌، وضعیت‌ حركت‌ اسب‌ تغییر نكرده‌ است‌. (خود تحركی‌)
بعضی‌ آزمون‌ها این‌ حركت‌ گنجانده‌ می‌شود. در این‌ تمرین‌ هر دو دست‌ همراه‌ با دستجلوها روی‌ گردن‌ اسب‌ در قسمت‌ وسط‌ قرار می‌گیرد به‌ صورتی‌ كه‌ دستجلوها هیچ‌ گونه‌ تماسی‌ با دهان‌ اسب‌ ندارند. پس‌ از یك‌ شلنگ‌ چهارنعل‌ دست‌ها به‌ آرامی‌ به‌ عقب‌ برمی‌گردند و دوباره‌ تماس‌ با دهان‌ اسب‌ برقرار می‌شود.
اسب‌های‌ ناآرام‌ به‌ این‌ اثر به‌ خوبی‌ جواب‌ می‌دهند و پس‌ از چند بار تكرار آرام‌ می‌شوند. نشست‌ سوار در این‌ حالت‌ تغییر نمی‌كند و فقط‌ دست‌ها به‌ جلو كشیده‌ می‌شوند. نواخت‌ و آهنگ‌ حركت‌ و وضعیت‌ كلی‌ اسب‌ تغییر نكرده‌ و فقط‌ پوزه‌ او كمی‌ به‌ جلو كشیده‌ می‌شود. در صورت‌ موفقیت‌ در این‌ مرحله‌ از آموزش‌ به‌ اهداف‌ اصول‌ اولیه‌ تربیت‌ اسب‌ دست‌ پیدا كرده‌اید. برای‌ آگاهی‌ از این‌ كه‌ اسب‌ دستجلوی‌ خارج‌ را به‌ خوبی‌ قبول‌ كرده‌ است‌، آن‌ را ثابت‌ نگه‌ داشته‌، دست‌ را به‌ همراه‌ دستجلوی‌ داخل‌ به‌ جلو برده‌ و گردن‌ اسب‌ را نوازش‌ می‌كنیم‌. این‌ حركت‌ در آزمون‌های‌ درساژ گنجانده‌ نمی‌شود.
بهبود گام‌ قدم‌
قدم‌ حركتی‌ چهار مرحله‌ای‌ و رژه‌ گونه‌ است‌. دست‌ و پاهای‌ اریب‌ به‌ تناوب‌ و با تعلیقی‌ یكسان‌ یكدیگر را تعقیب‌ می‌كنند. مراحل‌ چهارگانه‌ قدم‌ به‌ شرح‌ زیراند:
1- دست‌ راست‌ 2- پای‌ چپ‌ 3- دست‌ چپ‌ 4- پای‌ راست‌

مراحل‌ حركت‌ اسب‌ در قدم‌
هرگونه‌ تخلقی‌ از این‌ مراحل‌ منجر به‌ حركت‌ غلط‌ می‌شود، به‌ خصوص‌ كه‌ حركت‌ عجولانه‌ بوده‌ و مراحل‌ یك‌ و چهار و دو و سه‌ در هم‌ ادغام‌ شوند.
قدم‌ سه‌ نوع‌ است‌: متوسط‌، كشیده‌ و جمع‌
قدم‌ متوسط‌
قدم‌ كار قدم‌ متوسط‌ است‌. شلنگ‌های‌ اسب‌ متحرك‌، فعال‌ و منظم‌اند. در این‌ حالت‌ جای‌ سم‌ پا كمی‌ جلوتر از جای‌ سم‌ دست‌ روی‌ زمین‌ نقش‌ می‌بندد.

قدم‌ كشیده‌
در این‌ حالت‌ تا آن‌ جا كه‌ قواره‌ اسب‌ اجازه‌ دهد به‌ جلو كشیده‌ می‌شود. حركت‌ نباید تحت‌ هیچ‌ شرایطی‌ عجولانه‌ باشد. جای‌ سم‌ پاها جلوتر از جای‌ سم‌ دست‌ها روی‌ زمین‌ مشخص‌ می‌شوند. سوار با تماس‌ ملایم‌ سرو گردن‌ را آزاد می‌گذارد.
قدم‌ جمع‌
در این‌ حالت‌ گردن‌ اسب‌ افراشته‌ است‌ و این‌ افراشتگی‌ بستگی‌ به‌ میزان‌ تجمع‌ دارد. شلنگ‌ها جمع‌ و جای‌ سم‌ پاها جلوتر از دست‌ها قرار نمی‌گیرند. از آن‌ جا كه‌ مفاصل‌ كاملاً انعطاف‌پذیر شده‌اند دست‌ و پاها بیشتر از زمین‌ فاصله‌ می‌گیرند. اسب‌ نباید از تحرك‌ بیفتد.
در طول‌ آموزش‌ اصول‌ اولیه‌، ساده‌ترین‌ كار اشتباه‌ در تمرین‌های‌ قدم‌ است‌. در طول‌ این‌ تمرین‌ها مربی‌ مجاز است‌ فقط‌ این‌ گام‌ را با دستجلوی‌ بلند و یا آزاد بین‌ حركت‌ها و یا به‌ هنگام‌ خاتمه‌ كلاس‌ تمرین‌ كند. اگر در خلال‌ این‌ تمرین‌ها اسب‌ را به‌ دهنه‌ به‌ قدم‌ بگذاریم‌ فقط‌ اسب‌ را در جهت‌ ناهماهنگی‌ و عدم‌ توازن‌ گام‌ها سوِ داده‌ایم‌ كه‌ اصلاح‌ آن‌ بسیار مشكل‌ است‌.
چرا باید به‌ مشكلات‌ افزود؟
تجربه‌ به‌ من‌ ثابت‌ كرده‌، اسبی‌ كه‌ آموخته‌ در یورتمه‌ و چهارنعل‌ به‌ راحتی‌ به‌ دهنه‌ شده‌ و حركت‌ كند. آن‌ را در قدم‌ هم‌ انجام‌ داده‌ و ادامه‌ می‌دهد. بنابراین‌ لزومی‌ ندارد كه‌ روش‌ تجربه‌ شده‌ را تغییر دهیم‌.
بزرگترین‌ اشتباه‌ سواركارها در قدم‌ این‌ است‌ كه‌ دستجلوها را خشن‌ در دستان‌ گرفته‌، حتی‌ به‌ اسب‌ اجازه‌ نمی‌دهند حركت‌ كند. من‌ فكر می‌كنم‌ دلیلش‌ این‌ است‌ كه‌ در قدم‌ تحرك‌ زیاد نیست‌ و سوار نیاز ندارد. - مثل‌ حركت‌ یورتمه‌ و چهارنعل‌ - از ساِها استفاده‌ كرده‌ تحرك‌ ایجاد كند، تا هماهنگی‌ بین‌ تحرك‌ و تماس‌ با دهان‌ اسب‌ برقرار شود. من‌ نمی‌توانم‌ روشی‌ را تأئید كنم‌ كه‌ ابتدا اسب‌ را در قدم‌، سپس‌ یورتمه‌ و پس‌ از آن‌ در چهار نعل‌ به‌ دهنه‌ می‌كند. من‌ پیرو اصلی‌ هستم‌ كه‌: وقتی‌ اسب‌ در یورتمه‌ و چهارنعل‌ به‌ دهنه‌ شده‌ و به‌ راحتی‌ به‌ جلو حركت‌ می‌كند، در قدم‌ هم‌ می‌تواند آن‌ را انجام‌ دهد. من‌ تمرین‌ به‌ دهنه‌ كردن‌ در قدم‌ را قبول‌ ندارم‌.
در طول‌ آموزش‌ اصول‌ اولیه‌، من‌ به‌ اسب‌ اجازه‌ می‌دهم‌ تا آن‌ جا كه‌ مقدور باشد قدم‌ آزاد با دستجلوی‌ آزاد برود. در این‌ مرحله‌ قدم‌ جمع‌ و كشیده‌ را در برنامه‌ نمی‌گنجانم‌ برای‌ تمرین‌ قدم‌ به‌ یورتمه‌ و برعكس‌، چهارنعل‌ به‌ قدم‌ و برعكس‌، حركت‌ روی‌ دو محور، دوره‌ها و اشكال‌ مختلف‌ تمرین‌ فقط‌ از قدم‌ متوسط‌ استفاده‌ می‌كنیم‌. خیلی‌ها معتقدند كه‌ من‌ با در پیش‌ گرفتن‌ این‌ روش‌ از هدف‌ دور می‌افتم‌ و می‌دانم‌ كه‌ مربیان‌ بزرگی‌ از قبیل‌ «وات‌ جین‌» با من‌ هم‌ عقیده‌ نبوده‌ و قبل‌ از تكمیل‌ آموزش‌ یورتمه‌ و چهارنعل‌ اسب‌ را به‌ دهنه‌ كرده‌ قدم‌ متوسط‌ تمرین‌ می‌كنند. من‌ فقط‌ پیرو اساتید و متكی‌ برتجارب‌ خودم‌ هستم‌. و معتقدم‌ كه‌ قدم‌ با دستجلوی‌ آزاد از بسیاری‌ از خطاهای‌ سرزده‌ از دست‌های‌ سواركار ناشی‌ جلوگیری‌ می‌كند.
من‌ هشدار می‌دهم‌ كه‌ مدت‌ زمان‌ طولانی‌ به‌ خصوص‌ با اسب‌ جوان‌، كه‌ هنوز نمی‌تواند مستقیم‌ حركت‌ كند، گام‌ قدم‌ تمرین‌ نكنید، زیرا عادت‌ می‌كند بطور طبیعی‌ قدم‌ نامنظم‌ برود، و از این‌ رو كه‌ هنوز نمی‌تواند به‌ اثرهای‌ ساِ جواب‌ بدهد، پاهایش‌ به‌ زیر كشیده‌ نمی‌شوند. نتیجه‌ این‌ تمرین‌ نابجا قدم‌ نامنظم‌ است‌. البته‌ برای‌ اسب‌ تربیت‌ شده‌ خطر كمتر است‌، چرا كه‌ آموخته‌ به‌ اثرهای‌ ساِ جواب‌ داده‌ و پاها را به‌ زیر بكشد.
قدم‌ آزاد با دستجلوی‌ آزاد، اسب‌ بسیار خوشحال‌ است‌.
در تمرین‌های‌ آموزش‌ اصول‌ اولیه‌ فقط‌ باید قدم‌ آزاد با دست‌ جلوی‌ آزاد و قدم‌ متوسط‌ را در برنامه‌ گنجاند. در سال‌ اول‌ تمرین‌ فقط‌ باید قدم‌ آزاد با دستجلوی‌ آزاد در برنامه‌های‌ تمرین‌ باشد. در سال‌ دوم‌ قدم‌ متوسط‌ هم‌ وارد برنامه‌ می‌شود كه‌ ابتدا در صحرا و سپس‌ در محوطه‌ تمرین‌ در خلال‌ تمرین‌های‌ حركت‌ روی‌ دو محور و اشكال‌ مختلف‌ تمرین‌ از آن‌ استفاده‌ می‌كنیم‌. فقط‌ سواركارهای‌ خبره‌ می‌توانند هرنوع‌ عدم‌ تعادلی‌ را احساس‌ كنند. باید قدم‌ متوسط‌ را در حالی‌ كه‌ اسب‌ كاملاً به‌ دهنه‌ است‌ تمرین‌ كرد.

منبع:کتاب اصول اولیه تربیت اسب های جوان
نویسنده:رینر کلیمکه
مترجم:مهدی جمشید خانی

   


نظرات()

وبلاگ دامپزشک

کاملترین بانک مقالات فارسی دامپزشکی
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو