1 – تانک ازت مایع حاوی واکسن نباید در محل خیلی گرم نگهداری شود در غیر اینصورت ازت مایع خیلی سریعتر تبخیر می شود . 
2 – آمپول های حاوی واکسن همواره باید زیر ازت مایع قرار گیرد بنابراین ازت موجود در تانک به طور مرتب باید کنترل شود .
3 – مخلوط کردن محتویات آمپول در حلال باید در اطاق جداگانه ای انجام شود . 
4 – تمام مواد و لوازم کار قبل از خارج کرد آمپول از تانک ازت مایع روز میز آماده باشد . 
5 – هنگام کار و آماده کردن واکسن از دستکش ماسک و عینک مخصوص محافظ چشم استفاده شود و هنگام خارج کردن آمپول از تانک ازت از آستین های بلند استفاده شود .

ادامه مطلب   


نظرات()

روده جوجه پیش از هچ ، عاری از هرگونه باكتری می باشد. با شروع نوك زدن به پوسته و تولد جوجه ، وضعیت باكتریایی روده سریعاً تغییر می نماید. جوجه هایی كه در شرایط طبیعی بدنیا می آیند ، با مجموعه ای از ویروس ها ، باكتریها و قارچهایی موجود در گله ، در تماس می باشند. این ارگانیسم ها در عرض چند ساعت تكثیر یافته و فلور طبیعی روده كه میكروفلور روده نامیده می شود ، را تشكیل می دهند.

ادامه مطلب   


نظرات()

اساس بهداشتی - ضدعفونی برای گله های طیور
ضدعفونی به كاهش عوامل پاتوژن ( ارگانیسم های مسبب بیماری ) اطلاق می شود در حالیكه بهداشت به كیفیت پاكیزگی اطلاق می شود.

ادامه مطلب   


نظرات()

رنگ تخم مرغ یكی از خصوصیات ویژه نژادهای مختلف طیور است . عوامل ژنتیكی در گله مادر رنگ تخم مرغ را تعیین می نماید. رنگ تخم مرغ یا رنگ دانه موجود در آن در مراحل انتهایی تخمگذاری آهكی تخم مرغ ترشح می گردد.موقعیت این رنگ دانه ها را می توان در سطح خارجی تخم مرغ بوسیله یك آزمایش ساده كه بر روی تخم مرغ پوسته قهوه ای انجام می گیرد ، تعیین نمود .رنگ پوسته تخم مرغ توسط خیساندن تخم مرغ در سركه از بین می رود . معمولأ رنگ نرمه گوش پرنده ، رنگ پوسته تخم مرغ را تعیین می كند . مرغهایی كه نرمه گوش سفید دارند ، تخم مرغهایی با پوسته سفید و پرندگانی با نرمه گوش قرمز ، تخم مرغهایی با پوسته قهوه ای تولید می كنند . در جدول زیر رنگ تخم مرغ نژادهای مختلف طیور مشخص شده است .

ادامه مطلب   


نظرات()

زمان لازم برای تولید یك تخم مرغ . زمان لازم برای عبور یك تخم مرغ از اویدو كت در مرغهای مختلف متفاوت است . اغلب مرغها با فاصله ۳۶ – ۲۳ ساعت تخمگذاری می كنند .
اگر زمان بیش از ۲۴ ساعت باشد ، هر تخم مرغ متوالی در روز بعد دیرتر گذاشته می شود و در نتیجه تشكیل زرده تخم مرغ بعدی نیز دیرتر شروع خواهد شد . تخم مرغهایی كه در بعداز ظهر تولید می شوند چندین ساعت بیشتر در اویدو كت خواهند بود (نسبت به تخم مرغهایی كه قبل از ظهر گذاشته می شوند ).

ادامه مطلب   


نظرات()

سیستم ایمنی بدن در جوجه هایی که در معرض دمای پایین و یا غلظت بالای آمونیاک قرار می گیرند تضعیف شده و میزان وقوع آسیت در آنها افزایش خواهد یافت که نتیجه آن در نهایت کاهش عملکرد گله خواهد بود.
اهمیت کنترل دما جوجه های تازه متولد شده قادر به تنظیم دمای بدنشان نبوده و یا توانایی کمی در این رابطه دارند. در این زمان تغییرات دمای محیط دمای بدن جوجه را تحت تاثیر قرار می دهد. در یک آزمایش 175 جوجه تازه متولد شده به دو گروه آزمایشی تقسیم شدند.
یک گروه آزمایشی در دمای 35 درجه سانتیگراد و گروه آزمایشی دیگر ابتدا به مدت 2 ساعت در دمای 3/18 درجه سانتیگراد و سپس در دمای 35 درجه سانتیگراد قرار گرفتند. پس از 4 روز دمای بدن جوجه هایی که در معرض سرما قرار گرفته بودند برابر با 38 درجه سانتیگراد و دمای گروه شاهد برابر با 8/38 درجه سانتیگراد بود.

ادامه مطلب   


نظرات()

مشاهده جداول   


نظرات()

مقدمه:
از اصلی ترین عوامل موثر برای دستیابی به حداكثر تولید اقتصادی، مدیریت پارامترهای محیطی و بخصوص مدیریت یستر در سالن پرورش می باشد. چرا كه وجود بستر مناسب خود حكایت از مناسب بودن شرایط محیطی در سالن دارد. بطور كلی بستر به مخلوطی از فضولات دفعی طیور وكاه و كلش كه در در ابتدای دوره در سالن پرورش پخش شده، اطلاق می شود. هر دو عامل تهویه و وضعیت حرارتی سالن، از جمله فاكتورهای بحرانی هستند كه دائما باید توسط پرورش دهندگان كنترل شوند. به عنوان مثال اگر رطوبت سالن به دقت تحت نظارت قرار نگیرد، بستر موجود در سالن خیس شده و سطح لغرنده و چسبناكی را بوجود خواهد گرفت كه اصطلاحا Caked litterنامیده می شود. در چنین وضعیتی، بستر به سادگی از آب اشباع شده و به آب به حالت راكد در سالن می ایستد.

ادامه مطلب   


نظرات()

تحقیقات زیادی در رابطه با استفاده از آنزیمها در جیره غذایی تك معده ای ها و بخصوص طیور انجام گرفته و در این تحقیقات عملكرد مثبت آنزیمها در رابطه با افزایش انرژی و قابلیت هضم قندها و پروتئین جیره مورد ارزیابی قرار گرفته است.
طبق گزارشات، اكثر محققین معتقدند كه افزودن آنزیم به جیره غذایی طیور ، باعث اثرات ذیل خواهد شد:

ادامه مطلب   


نظرات()

نحوه آغاز یک پروژه
 1- اولویـت استانها
طبق بررسی های انجام شده توسط کارشناسان داخلی و خارجی و همچنین تجارب بدست آمده از مزارع فعال در مناطق گوناگون کشور در سالهای اخیر، هم اکنون به جرات می توان گفت که تمامی نقاط ایران جهت پرورش شترمرغ مناسب بوده و این پرنده با کلیه نقاط کشور سازگار است.
اما به هر حال مناطقی وجود دارند که شروع پرورش در آنها مستلزم صرف هزینه های کمتر بوده و به دلیل سازگاری بهتر پرنده با آب و هوای آن نقاط احتمال تولید بیشتر و بهتر وجود دارد که این امر به خودی خود باعث کاهش هزینه های تولیدی و افزایش توان رقابتی تولیدکننده خواهد بود.

ادامه مطلب   


نظرات()

ارزش گله های مرغ گوشتی فقط بعد از کشتار و درجه بندی می تواند ارزیابی شود. گرفتن ، حمل و کشتار طیور، خصوصا" وقتی با مدیریت ضعیف انجام شود منجر به کاهش کیفیت لاشه می شود. گرفتن و حمل پرنده بسیار استرس زاست. باید تا حد امکان در حداقل زمان و بهترین شرایط انجام پذیرد.گرفتن و انتقال طیور باید در آرامش کامل صورت گرفته تا استرس کمتری به آنها وارد شود. نتیجه این عمل کاهش درصد حذف و تلفات در کشتارگاه است.
مسئولیت باید بین مرغدار و کشتارگر تقسیم شود. مرغدار باید وزن و تعداد مرغ ارسالی به کشتارگاه را به دقت بداند، مدت زمان گرسنه نگه داشتن طیور را قبل از کشتار رعایت کند و همچنین در نحوه جمع آوری مرغ نظارت کامل داشته باشد.

ادامه مطلب   


نظرات()

تولید تخم یك پدیده جالب توجهی است. پولت مرغ تخمگذار در 20-18 هفتگی تخمگذاری را شروع می كند و در حدود 35 هفتگی به اوج تخمگذاری می رسد كه در این هنگام میزان تخمگذاری بیش از 90 درصد می باشد(9 تخم در 10 روز به ازای هر مرغ یا 9 تخم در یك روز به ازای 10 مرغ). پیك تخمگذاری در حدود 10 هفته طول می كشد و پس از آن تولید تخم به تدریج كاهش می یابد. 

ادامه مطلب   


نظرات()

جوجه های گوشتی قادرند بدون دسترسی به غذا، هفته ها به حیات خود ادامه دهند ولی آنها تنها چندین روز قادر به تحمل بی آبی هستند لذا تامین مناسب آب و بخصوص كیفیت آب مصرفی، از مهمترین مسائل مدیریتی موجود در سالنهای پرورش جوجه های گوشتی محسوب می شود.

ادامه مطلب   


نظرات()

در صورتی که نمی خواهید دچار بیماریهای سرطان سینه، پروستات، بیماری MS، آرتروز، افسردگی و اعصاب شوید و ضمنا اسید اوریک، اوره و چربی خونتان بالا نرود، گوشت بوقلمون مصرف کنید.

ادامه مطلب   


نظرات()
نوع مطلب: پرورش طیور ،

معرفی:

آسیت یک بیماری نیست، بلکه شرایط خاصی است که در آن مایعات آسیتی مازاد (شامل مایع لنف و پلاسمای خون که از کبد نشت شده است) در محفظه شکمی انباشته می‌شود. در جوجه‌های گوشتی این شرایط منجر به مرگ می‌شود. سندرم آسیت مرتبط است با فشار خون بالای غیر طبیعی میان قلب و شش (pulmonary hypertension) که نتیجه آن ناتوانی سمت راست قلب، بالا رفتن فشار در سیاهرگها، تجمع بیش از اندازه مایع در کبد (passive liver congestion) می‌شود که به محفظه شکمی نشت می‌کند.

ادامه مطلب   


نظرات()

شترمرغ نیز مانند حیوانات دیگر در معرض بیماریها و عفونتهای مختلفی میباشد .جهت مدیریت صحیح گله های شتر مرغ که از اهمیت حیاتی در این صنعت برخوردار است بایستی به نکات ذیل توجه نمود . ـ حداکثر حصارکشی مطلوب جهت کاهش خطرات ناشی از صدمات و شکستگی استخوانها ـ ایجاد استانداردهای بالایی بهداشتی ، پائین نگهداشتن آلودگیهای باکترهایی مانند کلستریدیا و هیستوموناس که منجر به آنژیت می شوند. ـ تهیه جیره های غذایی صحیح ـ تهیه جایگاه نگهداری خشک ، بدون کوران هوا و یخبندان در زمستان ، بالابردن انطباق پذیری طبیعی و مقاومت طیور گزارشات مربوط شترمرغها در باغ و حشها بندرت در پرورش صنعتی شترمرغ کاربرد دارند.

ادامه مطلب   


نظرات()

خصوصیات کلی واکسنها :1- واکسنهای کشته

¨ از کنستانتره آنتی ژن + امولسیون روغنی+ ماده کمک کننده هیدروکسید آلومینیوم ساخته می شوند.

¨ این گونه واکسنها در محیط انتشار پیدا نمی کنند ، دچار تغییرات ژنتیکی نمی شوند و در ظهور واریانت های جدید نقشی ندارند .

ادامه مطلب   


نظرات()

تصاویر : پرورش اردک در روستای معلم محمودآباد

مشاهده تصاویر   


نظرات()

مشكلات مشاهده شده در كارخانجات جوجه كشی در ارتباط با قابلیت جوجه درآوری در دو بخش تقسیم بندی می شود :
1- مشكلات عمومی
2- مشكلات خصوصی
تغییر مشكلات مشاهده شده در كارخانجات جوجه‌كشی در ارتباط با قابلیت جوجه درآوری نیز به سه بخش تقسیم می گردد:
1- مشكلات ناشی از كارخانه‌های جوجه‌كشی
2- روش حمل و نقل
3- مشكلات گله مرغ‌ مادر

ادامه مطلب   


نظرات()

قیمت جهانی فرآورده های شتر مرغ: صدها سال پیش شتر مرغ را فقط به دلیل پرهای زیبا و ارزشمندشان در آفریقا شكار می كردند لیكن با پی بردن به ارزش گوشت باكیفیت بالای این پرنده و همچنین پوست بسیار مرغوب آن ارزش پر در درجه اهمیت بعد قرار گرفته است پرورش تجاری شتر مرغ امروز به صورت معنی دارتری گسترش یافته و به دلایل زیر مورد استقبال پرورش دهندگان دام و طیور قرار گرفته است:

ادامه مطلب   


نظرات()
  • سایر صفحات:
  • 1
  • 2
  • 3
  •   

وبلاگ دامپزشک

کاملترین بانک مقالات فارسی دامپزشکی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic