عمل انتقال جنین 1 (ET) برای اولین بار حدود 55 سال پیش با موفقیت بر روی گاو ها انجام گرفت . عمل انتقال جنین صرفاً بر روی گاوهای ماده صورت می گیرد. گاو ماده ای كه از او جنین جمع آوری می شود به عنوان دهنده ی جنین و در اصطلاح donor می گویند . گروهی از گاوهای ماده كه جنین ها را می گیرند به عنوان ماده گاو گیرنده و در اصطلاح reciptent می گویند .

ادامه مطلب   


نظرات()

مقدمه:
کشف قوانین مندل در سال ۱۹۰۰میلادی سبب تولید علم ژنتیک گردید.این علم جدید در سه سال اول حیاتش با سرعت تعجب آوری رشد کرد و با کشف نقش DNA بشر وارد دومین عصر بزرگ ژنتیک شد . طی سال های۱۹۵۲ تا ۱۹۶۶ ساختمان  DNA درخشید ، کد ژنتیکی شکوفا گردید و فرآیندهای رونویسی و ترجمه شرح داده شدند. پس از آن در سالهای ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳ بررسی ژنتیکی مجددا با سرعت شگفت آوری به جریان افتاد که میتوان آن را فقط به عنوان یک دگرگونی در بیولوژی مدرن توجیه کرد.یک متدلوژی کاملا جدید توسعه یافت و امکان داد تا آزمایشهایی را که قبلا عملی نبودند با موفقیت طرح ریزی وانجام شوند. این روشها تحت عنوان علم بیوتکنولوژی نامیده شده اند و سومین عصر بزرگ ژنتیک را درخشان کرده اند و ما تازه در اواسط راهی هستیم که توسط این دگرگونی ایجاد شده و هیچ پایانی برای دورنمای مهیج آن قابل تصور نیست.

ادامه مطلب   


نظرات()

امروزه ELISA یکی از قدرتمند ترین روش های آزمایشگاهی برای پی بردن به اختلالات سیستم ایمنی است، این تست به منظور پی بردن به آنتی‌ژن ناشی از ارگانی عفونی در بدن یا مواد غیر نرمالی که معرف برخی بیماری‌ها است انجام می شود. همچنین آنتی بادی‌هایی که در پاسخ به برخی عفونت‌ها یا بیماری‌ها به‌وجود آمده نیز توسط این تست قابل تشخیص هستند.

ادامه مطلب   


نظرات()

در حال حاضر بهترین راه بررسی تنوع زیستی و ژنتیكی در گونه ها، نژادها، جمعیتها، لاین ها و سویه ها جانوری مهرداران و بی مهرگان بررسی ماركرهای مولكولی DNA می باشد. ماركر های مولكولی به دلیل دارا بودن ویژگی های: تشخیص آسان افراد هتروزیگوت و هموزیگوت، نداشتن اپیستازی، توارث كامل، تشخیص در كل مراحل حیات، عدم محدودیت به ماده بیولوژی، دقت بسیار بالا و آسان بودن اندازه گیری آنها بخوبی در جمعیتها قابل استفاده هستند. ماركرهای RAPD، میكروستلایت، AFLP و SNP از جمله مهمترین ماركرهای مولكولی DNA هستند كه در بررسی ژنوم و در نهایت بررسی تنوع زیستی جانوران استفاده می شوند. به كمك این ماكرها، پارامترهای مرتبط با تعیین میزان تنوع از قبیل: فراوانی آللها و ژنوتیپها، هتروزیگوسیته، تشابه ژنتیكی، فاصله ژنتیكی و ... تعیین می گردند. در این مقاله به توضیح مختصر ماهیت این ماركرها پرداخته می شود.

ادامه مطلب   


نظرات()

مقدمه ای بر PH 

نوع فایل PDF 

حجم فایل : 100 کیلو بایت

دریاقت فایل

   


نظرات()

نکات مهم در جهت افزایش طول عمر ظروف شیشه ای مورد استفاده 

نوع فایل PDF 

حجم فایل : 193 کیلو بایت  

دریافت فایل

   


نظرات()

 سیستم مدیریت بهداشتی و امنیتی در آزمایشگاه 

 نوع فایل PDF 

حجم فایل : 450 کیلو بایت

دریافت فایل 

   


نظرات()

نوع فایل  PDF  

حجم فایل : 267  کیلو بایت 

 لینک دانلود

   


نظرات()

مقاله ای با عنوان "مروری بر روشهای تشخیص آزمایشگاهی بیماری تب خونریزی دهنده کریمه - کنگو" / مجله علمی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش - شماره 4 -  زمستان 90

دریافت فایل PDF

   


نظرات()

پایه اساسی آزمون الایزا براساس واكنش آنتی‌بادی با آنتی‌ژن می‌باشد. در آزمون‌های الایزا یك آنتی‌بادی اختصاصی با یك آنتی‌ژن مشخص واكنش داده و سپس با استفاده از یك آنتی‌بادی اتصال یافته با یك آنزیم بعنوان سیستم نشانگر، آزمون ادامه یافته و درنهایت با افزودن سوبسترای آنزیم و تبدیل سوبسترا به محصول كه یك مادة رنگی می‌باشد آزمون الایزا به پایان می‌رسد طول موج رنگ بدست آمده كه نشانگر حضور یك آنتی‌بادی (و یا آنتی‌ژن) و نیز غلظت آن می‌باشد توسط یك دستگاه اسپكتروفتومتر قرائت شده و ثبت می‌گردد.

ادامه مطلب   


نظرات()

داروو محیط‌های كشت لازم :

محیط كشت فنل رد دارای زرده تخم مرغ و پلی میكسین Phenolred egg yolk polymyxinagar

سوسپانسیون زرده تخم مرغ برابر روش اجرائی كد LQP/015.

سولفات پلی میكسین 1/0 درصد در آب مقطر استریل.

ادامه مطلب   


نظرات()

درصدی از سلولهای لاین در اثر پاساژهای مکرر و برخی عوامل شیمیایی دچار موتاسیون می شوند. کلونینگ سلولها جهت جداسازی موتانتهای خاص و استرین های سلولی و در نهایت کاهش هتروجنسیتی Heterogencity در کشت سلولها می باشد.

ادامه مطلب   


نظرات()

كبد یكی از اعضای مهم و حیاتی بدن است كه مسوول اعمال حیاتی و پیچیده ای از جمله متابولیسم و سوخت و ساز كربوهیدرات ها ، چربی ها ، اوره و ذخیره سازی مواد ضروری و همچنین سم زدایی وكنترل فعالیت داروها است .
این عمال به وسیله سلولهای كبدی (هپاتوسیت ها) انجام می شود . هرگونه آسیب حاد و مزمن كبدی كه باعث اختلال در این سلولها شود ؛ به اختلال در فعالیت های متابولیكی مهم بدن منجر می شود .

ادامه مطلب   


نظرات()

ابتدا شکم جنین سقط شده را باز نموده و سطح شیردان را با اسپاتول سوزانده ،از مایع داخل شیردان پونکسیون نموده ودر محیطهای بروسلا آگار، سلنیتF ، مک کانگی آگارو... به صورت خطی کشت می دهیم . جهت سالمونلا نیز ابتدا نمونه مایع شیردان را در محیط سلنیت F کشت داده و بعد از 18 ساعت در محیطهای افتراقی سالمونلاها نظیر مک کانگی ،برلیانت گرین ،SS و... کشت می دهیم.

ادامه مطلب   


نظرات()

- کشت میکروارگانیسمهای هوازی 
- کشت بی هوازی باکتریها
- کشت بی هوازی باکتریها با استفاده از دیسکاتور
- روش شمارش مستقیم

ادامه مطلب   


نظرات()

مواد ژنتیکی به چند طریق می‌توانند در بین باکتریها انتقال یابند. در همه مکانیسمهای انتقال ، یک یاخته دهنده وجود دارد که بخشی از DNA خود را به یاخته گیرنده می‌دهد. معمولا پس از انتقال این بخش از DNA یاخته دهنده جزئی از یاخته گیرنده می‌شود و بقیه آن بوسیله آنزیمهای درون یاخته‌ای تجزیه می‌گردند. در این صورت یاخته گیرنده را ، که حاوی بخشی از DNA یاخته دهنده است نوترکیب می‌نامند.

ادامه مطلب   


نظرات()

آبله ، نوعی بیماری ویروسی معمول در طیور صنعتی ( مرغ و بوقلمونها ) میباشد که در سایر پرندگان وحشی نیز مشاهده میشود . درگیری طبیعی با آبله تقریبا در 9000 گونه و 232 رده از پرندگان ، گزارش شده است . آبله ماکیان از نظر اقتصادی واجد اهمیت ویژه ایی میباشد زیرا سبب قطع تولید تخم مرغ و بروز تلفات در گله طیور پرورشی میشود . در این مقاله ، به روشهای مختلف و متفاوت تشخیص این بیماری خواهیم پرداخت .

ادامه مطلب   


نظرات()

این روش فوق العاده ساده بوده و با استفاده از تغییرات حرارت می‌توان چندین فرآیند را به دنبال همدیگر انجام داد. با این تکنیک می‌توان به عنوان یک روش قدرتمند تشخیص بالینی (Diagnostic) برای وجود موتاسیون‌ها در ژنوم انسانی ، یا برای وارد کردن جهش‌های ویژه به داخل ژن همسانه شده ، استفاده کرد.
PCR بطور دستی و با قرار دادن پر زحمت و انتقال لوله‌های آزمایش بین حمام‌های آب دارای دمای لازم ، بوجود آمد. امروزه دستگاههایی بطور تجارتی تهیه می‌شوند که در آنها جایگاههای لوله‌ای با بلوک فلزی حرارت پذیر تعبیه شده است و قابل برنامه ریزی برای تغییر سریع بین دماهای لازم است. π چرخه PCR ، DNAی مورد نظر را 2π بار تکثیر می‌کند.

ادامه مطلب   


نظرات()

اریترومایسن ، پنی سیلین ، سولفونامید ، تتراسایکلین ، ونکومایسین و .... جز دسته ای بزرگ از ترکیبات شیمیایی هستند که باعث متوقف کردن رشد باکتریها (باکتریواستاتیک) و یا از بین بردن باکتری ها (باکتریوسیدال) در یک دوز پایین می شوند . در علم میکروب شناسی به این دسته از دارو ها که بروی باکتری ها اثر می گذارند آنتی بیوتیک می گویند . هر دسته از انتی بوتیک ها بر روی باکتری خاصی تاثیر دارد و این دارو ها بر روی ویروس و یا سایر میکروارگانیسم ها تاثیری نخواهند داشت . با این حرفا ، این سوال در ذهن ایجاد می شود که ما از کجا بدانیم چه آنتی بیوتیکی بر روی چه باکتری هایی موثر است ؟ 

ادامه مطلب   


نظرات()

تیلریا انگل تك یاخته أی اجباری داخل سلولی تمام خانواده گاوهای وحشی و اهلی ( Bovidae ) در جهان میباشد. و بعضی از گونه ها نشخواركنندگان كوچك را نیز مبتلا می نماید. بوسیله كنه های خانواده Ixodidae منتقل میشوند و دارای زندگی پیچیده ای در مهره داران و بی مهره ها میباشند. شش گونه تیلریا گاو را آلوده میكند كه دو تا از آنها بیماری زایی بیشتری دارند : اولی بنامT. parva كه بیماری East coast fever , Corridor disease , Zimbabwean theileriosis را ایجاد و دومی T. annulata باعث بیماری Tropical theileriosis میشود.

ادامه مطلب   


نظرات()
  • سایر صفحات:
  • 1
  • 2
  •   

وبلاگ دامپزشک

کاملترین بانک مقالات فارسی دامپزشکی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات